مریم

داریوش آذر / Darius Azar

2020-03-30T15:36:43.0000000 Persian
5.0/51
مریم
1 Поделиться Плюс Минус Студия 0  Скачать Плей-лист
5300
Тексты песен, инструментальные и оригинальные песни, представленные вам на этой странице, предназначены только для вашего обзора и изучения. Они являются собственностью их соответствующих владельцев, и вы должны удалить их после загрузки.
تا دست تو را به دست آورم از کدامین کوه باید گذشت؟
از کدامین صحرا، از کدامین دریا باید گذشت؟
روزی که این چنین به زیبایی آغاز می شود
تاریکی های گذشته را از شبی که در گذر است با خود می برد

مریم باران مرحم بر صحراهای قلبم
مریم شکوه جاودانه، پریزاد مریم
مریم آغاز هر دم، تویی درمان دردم
در این دنیای بیگانه، آرام جان مریم

تا دست تو را به دست آورم از کدامین کوه بگذرم؟
از کدامین صحرا، از کدامین دریا بگذرم؟
روزی که این چنین پر نشانه به زیبایی آغاز می شود
تاریکی های گذشته را از شبی که در گذر است با خود می برد

مریم باران مرحم بر صحراهای قلبم
مریم شکوه جاودانه، پریزاد مریم
مریم آغاز هر دم، تویی درمان دردم
در این دنیای بیگانه، آرام جان مریم
Nohing Found!

Нет доступных комментариев

Оставьте первый комментарий!

Возможно, вас заинтересует