بوسه بزن

داریوش آذر / Darius Azar

2020-03-30T15:24:59.0000000 Persian
0.0/50
بوسه بزن
1 Поделиться Плюс Минус Студия 0  Сообщить Скачать
4800
Тексты песен, инструментальные и оригинальные песни, представленные вам на этой странице, предназначены только для вашего обзора и изучения. Они являются собственностью их соответствующих владельцев, и вы должны удалить их после загрузки.
از من تو را خوابى به آرامى
از تو مرا باز به بیدارى
معشوق جان به بهار آغشته ی من
از تو سخن به آزادى

آزادى چون ابرها، اى جانا
بارانى به صحرایى
بوسه بزن بر باد، بوسه بزن جانا
بوسه بزن به دردهایى

از من تو را، از تو مرا خواب هایى به آرامى
در رخت هاى عشق ما را خیال هاى وحشى و طولانى
از تو مرا، از من تو را طوفانى از شادى
چرخ مى زند به آزادى

آزادى چون ابرها، اى جانا
بارانى به صحرایى
بوسه بزن بر باد، بوسه بزن جانا
بوسه بزن به دردهایى
Nohing Found!

Нет доступных комментариев

Оставьте первый комментарий!