هیچی

محسن نامجو / Mohsen Namjoo

2020-01-02T09:37:11.0000000 Persian
0.0/50
هیچی
1 Поделиться Плюс Минус Студия 0  Сообщить Скачать
600
Тексты песен, инструментальные и оригинальные песни, представленные вам на этой странице, предназначены только для вашего обзора и изучения. Они являются собственностью их соответствующих владельцев, и вы должны удалить их после загрузки.
توی زندان پارسایی، جان به جان آفرینش تسلیم است
توی گودال انزوا، باری، غم نوستالژی سنگین است
درد آنچه برفت، رنگین است

من رو بنداز، برو بابا ول کن
از خودت حرف داری، دل-دل کن
آنقدر دانمم که هیچ نیستم
عمرا عشقی، اون هم نمی دانی
عمرا عشقی، اون هم نمی دانی

توی زندان پارسایی، جان به جان آفرینش تسلیم است
توی گودال انزوا، باری، غم نوستالژی سنگین است
درد آنچه برفت، رنگین است
درد آنچه برفت، رنگین است

غم چو اهریمنی ست جان فرسا
توی واکسیل و نقش دژبانی
غم چو اهریمنی ست جان فرسا
توی واکسیل و نقش دژبانی

بر اضافه حقوق شادی کن
آنقدر، آنقدر که بتوانی
که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی

که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی
که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی

که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی
که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی
چون اون هم نیست پس کلا هیچی
پس کلا هیچی
هیچی
هیچی
هیچی
هیچ چی
Nohing Found!

Нет доступных комментариев

Оставьте первый комментарий!