مرا ببوس

سوگند

2019-11-01T15:12:35.0000000 Persian
0.0/50
مرا ببوس
1 Поделиться Плюс Минус Студия 0  Сообщить Скачать
3200
Тексты песен, инструментальные и оригинальные песни, представленные вам на этой странице, предназначены только для вашего обзора и изучения. Они являются собственностью их соответствующих владельцев, и вы должны удалить их после загрузки.
مرا ببوس
مرا ببوس
برای آخرین بار
تو را خدا نگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهار ما گذشته
گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت

در میان توفان هم پیمان با قایقران ها
گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها
به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها
که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها

شب سیه سفر کنم
ز تیره ره گذر کنم
نگر کن ای گل من
سرشک غم به دامن
برای من میفکن
Nohing Found!

Нет доступных комментариев

Оставьте первый комментарий!