آهنگ ها

Memories (OST The Weeping Meadow)

Eleni Karaindrou

Memories (OST The Weeping Meadow)

2020-01-22T13:02:34.0000000 Soundtrack
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
1 0 0 0 0
Big in Japan (Live)

Ane Brun

Big in Japan (Live)

2020-01-21T11:26:50.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
50 0 0 0 0
Slave to Love

Dualbox

Slave to Love

2020-01-21T11:20:28.0000000 English
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
Vive (with Chuck Loeb)

Carmen Cuesta

Vive (with Chuck Loeb)

2020-01-21T10:58:25.0000000 Spanish
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
Shape of My Heart

Carmen Cuesta

Shape of My Heart

2020-01-21T10:49:39.0000000 English
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
Puerta Giratoria

Flora Martinez

Puerta Giratoria

2020-01-21T10:38:24.0000000 Spanish
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
1 0 0 0 0
All Things Must Change

Kirsty McGee

All Things Must Change

2020-01-21T10:16:59.0000000 English
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
2 0 0 0 0
Believe (OST The Polar Express)

Josh Groban

Believe (OST The Polar Express)

2020-01-18T12:49:52.0000000 Soundtrack
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
1 0 0 0 0
کویر - آلبوم کنسرت کانادا

گوگوش / Googoosh

کویر - آلبوم کنسرت کانادا

2020-01-09T15:13:39.0000000 Persian
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
فراموشی خاموشی با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

فراموشی خاموشی با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:11:03.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
1 0 0 0 0
غبار در چشم با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

غبار در چشم با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:10:54.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
سبز می شویم با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

سبز می شویم با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:10:49.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
حافظه سرد با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

حافظه سرد با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:10:44.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
تو را می شناسم با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

تو را می شناسم با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:10:39.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
ترانه های بیدار با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

ترانه های بیدار با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:10:34.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
ترانه دزدان با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

ترانه دزدان با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:10:29.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
اگه بمونی اگه نمونی - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

اگه بمونی اگه نمونی - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:10:24.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
آواز مشترک با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

آواز مشترک با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:10:19.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
آغاز پرواز با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

آغاز پرواز با شهیار قنبری - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:10:13.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
یادم باشه یادت باشه - آلبوم یادم باشه یادت باشه

گوگوش / Googoosh

یادم باشه یادت باشه - آلبوم یادم باشه یادت باشه

2020-01-09T15:09:41.0000000 Persian
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
0 0 0 0 0
<< < 1 2 3 4 5 6  ... > >>