مرا ببوس

سوگند

2019-11-01T15:12:35.0000000 Persian
0.0/50
مرا ببوس
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو 0  گزارش دانلود
3200
حق مالکیت کلیه آهنگها و متون اشعار متعلق به صاحبان آثار بوده و آنها صرفا جهت آشنایی مخاطبین در سایت قرار داده               شده اند
مرا ببوس
مرا ببوس
برای آخرین بار
تو را خدا نگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهار ما گذشته
گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت

در میان توفان هم پیمان با قایقران ها
گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها
به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها
که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها

شب سیه سفر کنم
ز تیره ره گذر کنم
نگر کن ای گل من
سرشک غم به دامن
برای من میفکن
Nohing Found!

فعلا نظری وجود ندارد

اولین نظر دهنده باشید