Señorita

(G) I-Dle

2019-10-16T06:36:55.0000000 Korean
0.0/50
Señorita
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو 0  گزارش دانلود
2200
حق مالکیت کلیه آهنگها و متون اشعار متعلق به صاحبان آثار بوده و آنها صرفا جهت آشنایی مخاطبین در سایت قرار داده               شده اند
Hey señor

그대여
왜 그렇게 쳐다보나요?
아무 말도 건네주지 않고
나의 눈을 피하지도 않고

그대여
왜 그렇게 가까이 와요?
아직 우린 모르는 게 많죠
나 그댈 뭐라 불러야 하죠

조금 빠르게 어쩜 바쁘게
뭐든 I don't care, I don’t care, I don't care

뭔가 다르게 더 나쁘게
뭐든 I'm ok, I’m ok, I'm ok
나 어떡하죠

워어어워어어
워어어워어어
워어어워어어

이리 와 이리 와 이리 와 이리 와

워어어워어어
워어어워어어
워어어워어어
Hey señor

다가와 줘요 내게로
안아줘 세게 더
알고 싶어 about you

I fell in love with you
몰라요 it is true
그냥 love you so, love you so, love you so
불러줘요 나를

Señorita
Señorita
Señorita
Señorita

그대여
왜 그렇게 웃고 있나요
자꾸 마음이 그대에게 가죠
나 그댈 어찌 보내야 하죠

그냥 넌 나에게만 집중해봐
남들 눈이 중요한가
가득 품에 안아줘 봐 이름 따위 몰라도 돼
갖고 싶다 말해 봐봐 사랑해봐

워어어워어어
워어어워어어
워어어워어어
Hey señor

다가와 줘요 내게로
안아줘 세게 더
알고 싶어 about you

I fell in love with you
몰라요 it is true
그냥 love you so, love you so, love you so
불러줘요 나를

Señorita
Señorita
Señorita
Señorita

유후후후후후후후후
유후후후후후후후후
유후후후후후후후후
유후후후후후후후후

(Señorita) 유후후후후후후후후
(Señorita) 유후후후후후후후후
(Señorita) 유후후후후후후후후
(Señorita) 유후후후후후후후후

Hey señor
Nohing Found!

فعلا نظری وجود ندارد

اولین نظر دهنده باشید