اینک مهر تو

داریوش آذر / Darius Azar

2019-04-13T10:57:44.0000000 Persian
5.0/52
اینک مهر تو
4 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو 0  دانلود پلی لیست
5300
حق مالکیت کلیه آهنگها و متون اشعار متعلق به صاحبان آثار بوده و آنها صرفا جهت آشنایی مخاطبین در سایت قرار داده               شده اند
میان خورشید های همیشه
زیبایی تو لنگری ست
چشمانت با من گفتند
فردا روز دیگری ست

ای رویای کودکانه
پنهان پر نشانه
با تو ابرهای خاکستری می گذرند
فردا آفتابی ست

اینک مهر تو
نبرد افزاری ست تا با تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم
گیرم خدای خویش به پایم فدا کنم، مرا چه سود؟
می خواستم تو ببینی چه می کنم

اینک مهر تو
نبرد افزاری ست تا با تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم
حرمت گذاری بیگانگان چه فایده؟
می خواهم تو ببینی چه می کنم

کار من این است
یا ببینمت یا روزها شمارم تا دوباره دیدنت
هر بار که ناگزیریم از هم جدا شویم
ناممکن ها را ممکن سازم برای بودنت

اینک مهر تو
نبرد افزاری ست تا با تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم
گیرم خدای خویش به پایم فدا کنم، مرا چه سود؟
می خواستم تو ببینی چه می کنم

اینک مهر تو
نبرد افزاری ست تا با تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم
حرمت گذاری بیگانگان چه فایده؟
می خواهم تو ببینی چه می کنم
Nohing Found!

فعلا نظری وجود ندارد

اولین نظر دهنده باشید

قابل توجه شما

KSing
راهنما درباره ما © 2017 - All Rights Reserved