رادیو KSing

پلی لیستی ماهیانه از آهنگ های گوش نواز در ژانرهای گوناگون. یکی از کانال های رادیویی زیر را انتخاب                                                                       و از شنیدن بی وقفه موسیقی لذت ببرید.

Love Tried to Welcome Me

Madonna

Love Tried to Welcome Me

2019-07-21T12:37:30.0000000 English
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
34 0 0 0 0
Don

Silent Partner

Don't Look

2019-05-24T21:44:28.0000000 World Music
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
17 0 0 0 0
Me Solei

Michael Maas

Me Solei

2019-05-24T21:44:40.0000000 World Music
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
24 0 0 0 0
Vuelvo Al Sur (Koop Remix)

Astor Piazzolla

Vuelvo Al Sur (Koop Remix)

2019-03-08T01:14:53.0000000 World Music
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
15 0 0 0 0
A Quiet Conversation

Bliss

A Quiet Conversation

2019-04-13T09:34:46.0000000 World Music
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
12 0 0 5 0
Lily Was Here (with Candy Dulfer)

Dave Stewart

Lily Was Here (with Candy Dulfer)

2019-04-19T18:25:58.0000000 World Music
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
34 0 0 0 0
L

Yann Tiersen

L'absente

2019-05-08T19:01:04.0000000 World Music
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
11 0 0 0 0
Quattro (Gotan Project Remix)

Calexico

Quattro (Gotan Project Remix)

2019-03-02T19:21:14.0000000 Spanish
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
12 0 0 0 0
Honesty

Fink

Honesty

2019-04-08T19:35:07.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
9 0 0 0 0
Une Belle Histoire (with Eva Scholten)

Thomas Baggerman Trio

Une Belle Histoire (with Eva Scholten)

2019-04-08T20:54:18.0000000 French
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
Tu M

Larusso

Tu M'oublieras

2019-04-25T13:10:13.0000000 French
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
21 0 0 5 0
Missing

Everything But the Girl

Missing

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
La Belle Dame Sans Regrets

Sting

La Belle Dame Sans Regrets

2018-05-23T10:39:48.0000000 French
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
25 0 0 5 0
Fragile (Acoustic Version)

Sting

Fragile (Acoustic Version)

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
Englishman in New York

Claude Challe

Englishman in New York

2019-05-06T12:32:29.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
The Sweetest Taboo

Sade

The Sweetest Taboo

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
Smooth Operator 1

Sade

Smooth Operator 1

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
11 0 0 0 0
No Ordinary Love 1

Sade

No Ordinary Love 1

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
7 0 0 0 0
Werewolf (Keyhan DM Rework)

Cat Power

Werewolf (Keyhan DM Rework)

2019-07-07T20:32:14.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
Billie Jean (Lounge Version)

Berk & The Virtual Band

Billie Jean (Lounge Version)

2018-11-23T04:15:25.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
9 0 0 0 0
Big in Japan (Live)

Ane Brun

Big in Japan (Live)

2019-07-08T13:21:58.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
23 0 0 0 0
Tuve Sol (Piano Version)

Bajofondo

Tuve Sol (Piano Version)

2018-11-23T03:37:50.0000000 Spanish
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
9 0 0 0 0
Twist in My Sobriety (with Alexis)

Les Adams

Twist in My Sobriety (with Alexis)

2019-04-15T11:03:56.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
Running Up That Hill

Kate Bush

Running Up That Hill

2019-06-14T23:23:53.0000000 English
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
18 0 0 0 0
Don

Kate Bush

Don't Give Up (with Peter Gabriel)

2019-05-27T11:14:08.0000000 English
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
17 0 0 0 0
A Paso Lento

Monica Molina

A Paso Lento

2019-03-08T21:56:55.0000000 Spanish
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
15 0 0 0 0
Relax (Take It Easy) (Lounge Version)

The Tone

Relax (Take It Easy) (Lounge Version)

2019-05-08T23:35:15.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
11 0 0 5 0
A Love Song

Ego-Wrappin'

A Love Song

2018-11-12T09:25:18.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
8 0 0 0 0
Amor Mais Perfeito

Joana Amendoeira

Amor Mais Perfeito

2019-05-09T10:15:56.0000000 Portugese
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
This House

Alison Moyet

This House

2019-04-08T20:20:15.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
11 0 0 0 0
Lillies of the Valley (OST Pina)

Jun Miyake

Lillies of the Valley (OST Pina)

2019-04-08T20:26:22.0000000 Soundtrack
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
15 0 0 0 0
Gypsie Good Time (Leopard Remix)

Kid Loco

Gypsie Good Time (Leopard Remix)

2019-04-25T11:01:28.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
7 0 0 0 0
The Other Woman

Caro Emerald

The Other Woman

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
9 0 0 0 0
The Final Countdown

Ely Bruna

The Final Countdown

2019-04-16T10:44:20.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
11 0 0 0 0
Could It Be Magic

Eldissa

Could It Be Magic

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
7 0 0 0 0
Fame

Eldissa

Fame

2019-04-13T16:03:21.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
8 0 0 0 0
Can

Eldissa

Can't Take My Eyes Off You 1

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
7 0 0 0 0
Green Grass

Cibelle

Green Grass

2019-04-25T12:01:53.0000000 English
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
45 0 0 0 0
La Nave Del Olvido

Yasmin Levy

La Nave Del Olvido

2019-07-13T21:18:40.0000000 Spanish
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
20 0 0 0 0
On the Radio

Juliana Aquino

On the Radio

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
6 0 0 0 0
Eleni

Anna Vissi

Eleni

2018-05-23T10:39:48.0000000 Greek
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
6 0 0 0 0
In Your Name

Federico Aubele

In Your Name

2019-04-15T12:18:45.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
Seven Nation Army

Ben l'Oncle Soul

Seven Nation Army

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
7 0 0 5 0
Your Latest Trick (Remix)

Dire Straits

Your Latest Trick (Remix)

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
8 0 0 0 0
You and Your Friend

Dire Straits

You and Your Friend

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
6 0 0 0 0
Brothers in Arms

Dire Straits

Brothers in Arms

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
8 0 0 0 0
Casa Dei Mezzo

Oystein Sevag

Casa Dei Mezzo

2019-07-21T15:22:39.0000000 World Music
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
9 0 0 0 0
Set the World on Fire (Unplugged)

E-Type

Set the World on Fire (Unplugged)

2019-07-21T15:44:53.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
14 0 0 0 0
Only Want to Be with You

Shelby Lynne

Only Want to Be with You

2019-07-21T15:52:00.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
72 0 0 0 0
That

Trijntje Oosterhuis

That's What Friends Are For

2019-07-21T16:11:55.0000000 English
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
34 0 0 0 0
Antonio

Michael Franks

Antonio's Song (The Rainbow)

2019-07-21T16:34:39.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
56 0 0 0 0
Running

Eliane Elias

Running

2019-07-21T16:40:56.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
37 0 0 0 0
Sorry Seems to Be the Hardest Word (with Richard Marx)

Kenny G

Sorry Seems to Be the Hardest Word (with Richard Marx)

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
14 0 0 0 0
Talullah

Jamiroquai

Talullah

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
Ain

Karen Souza

Ain't No Sunshine

2018-10-23T13:37:23.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
Amado Mio 2

Pink Martini

Amado Mio 2

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
9 0 0 0 0
Find a Way

J-Five

Find a Way

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
Smooth Operator 1

Karen Souza

Smooth Operator 1

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
Girl from Vladivostok

David Arthur Brown

Girl from Vladivostok

2019-04-29T14:56:53.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
7 0 0 0 0
Speak Your Heart 1

Lizz Wright

Speak Your Heart 1

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
Simply Falling

Iyeoka

Simply Falling

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
32 0 0 0 0
I

Billie Holiday

I'm a Fool to Want You

2018-09-15T08:25:39.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
9 0 0 5 0
Live Tomorrow

Laleh

Live Tomorrow

2019-01-10T12:01:48.0000000 English
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
24 0 0 0 0
Sweet Dreams 1

Karen Souza

Sweet Dreams 1

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
3 0 0 0 0
I

Diana Krall

I've Got You Under My Skin

2019-08-05T20:49:46.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
Can

Phil Collins

Can't Turn Back the Years

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
A Whiter Shade of Pale 2

Annie Lennox

A Whiter Shade of Pale 2

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
Slave to Love 1

Bryan Ferry

Slave to Love 1

2018-12-24T16:26:00.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
Temptation

Diana Krall

Temptation

2019-07-07T16:17:45.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
Jeanne (with Françoise Hardy)

Air

Jeanne (with Françoise Hardy)

2019-08-06T07:08:09.0000000 French
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
Disenchanted

Everything But the Girl

Disenchanted

2019-08-06T11:51:08.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
Rest

Michael Kiwanuka

Rest

2019-08-06T13:10:32.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
Desert

Emilie Simon

Desert

2019-08-06T10:24:49.0000000 French
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
10 0 0 0 0
She Was Too Good to Me

Chet Baker

She Was Too Good to Me

2019-08-06T08:40:11.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
3 0 0 0 0
So We Meet Again My Heartache

Melody Gardot

So We Meet Again My Heartache

2019-08-06T12:56:37.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
6 0 0 0 0
Yellow

Ive Mendes

Yellow

2019-08-06T12:04:20.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
9 0 0 0 0
Tout Est Bleu

Ame Strong

Tout Est Bleu

2019-08-06T07:24:55.0000000 French
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
6 0 0 0 0
Before Today

Everything But the Girl

Before Today

2019-08-06T10:35:00.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
The Shadow of Your Smile  (with Chris Botti & Norman Brown)

Dave Koz

The Shadow of Your Smile (with Chris Botti & Norman Brown)

2019-08-06T09:05:10.0000000 World Music
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
You Belong to Me (OST Shrek)

Jason Wade

You Belong to Me (OST Shrek)

2019-08-06T12:42:03.0000000 Soundtrack
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
7 0 0 0 0
You Don

Cassandra Wilson

You Don't Know What Love Is

2019-08-06T08:32:13.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
Someone Like You (with Mike Francis)

Blank & Jones

Someone Like You (with Mike Francis)

2019-08-06T07:41:22.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
6 0 0 0 0
If You Leave Me Now

Ive Mendes

If You Leave Me Now

2019-05-27T17:48:26.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
Home Again

Michael Kiwanuka

Home Again

2019-08-06T13:40:50.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
7 0 0 0 0
La Grippe (with Étienne Daho)

Jane Birkin

La Grippe (with Étienne Daho)

2019-08-06T12:32:24.0000000 French
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
7 0 0 0 0
Corcovado

Everything But the Girl

Corcovado

2019-08-06T11:40:47.0000000 Portugese
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
3 0 0 0 0
Purple Rain

DJ Kodi

Purple Rain

2019-08-06T09:26:03.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
4 0 0 0 0
Falling in Love Again

Bryan Ferry

Falling in Love Again

2019-08-06T07:55:04.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
3 0 0 0 0
Red Guitar

Cassandra Wilson

Red Guitar

2019-08-06T08:08:51.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
Something About Us (OST Interstella 5555)

Daft Punk

Something About Us (OST Interstella 5555)

2019-08-06T08:52:17.0000000 Soundtrack
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
3 0 0 0 0
Swing (Mahmut Orhan Remix)

Sofi Tukker

Swing (Mahmut Orhan Remix)

2019-08-18T14:01:26.0000000 Portugese
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
195 0 0 0 0
Supergirl

Reamonn

Supergirl

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
57 0 0 0 0
Why Don

Mina Agossi

Why Don't You Do Right

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0 0 0 0
Jale (with Kanita) (Robert Cristian Remix)

Yaar

Jale (with Kanita) (Robert Cristian Remix)

2019-08-19T15:33:22.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
201 0 0 0 0
Foolish Games 1

Jewel

Foolish Games 1

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
3 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
28 0 0 0 0
Dance Me to the End of Love

Madeleine Peyroux

Dance Me to the End of Love

2018-06-14T21:49:54.0000000 English
2 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
6 0 0 0 0
Sweet Summer Day

Chris Rea

Sweet Summer Day

2018-05-23T10:39:48.0000000 English
1 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو
5 0