Dulce Pontes - Lusitana (1992)

Dulce Pontes

Dulce Pontes
حق مالکیت کلیه آهنگها و متون اشعار متعلق به صاحبان آثار بوده و آنها صرفا جهت آشنایی مخاطبین در سایت قرار داده               شده اند
A Cantiga Do Bandido

Dulce Pontes

A Cantiga Do Bandido

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0
Cavalo De Cordel

Dulce Pontes

Cavalo De Cordel

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0
No Teu Poema

Dulce Pontes

No Teu Poema

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0
A Sul Da América

Dulce Pontes

A Sul Da América

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0
A Rapariga Da Bicicleta

Dulce Pontes

A Rapariga Da Bicicleta

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0
Oh! Barca Branca

Dulce Pontes

Oh! Barca Branca

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0
Tinat Da China (Papel Vegetal)

Dulce Pontes

Tinat Da China (Papel Vegetal)

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0
Torre De Babel Do Amor

Dulce Pontes

Torre De Babel Do Amor

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0
Baldes De Agua Fria

Dulce Pontes

Baldes De Agua Fria

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0
Luistana Paixão

Dulce Pontes

Luistana Paixão

Dulce Pontes - Lusitana (1992)

2020-09-16T08:05:56.0000000 Vocal
0 اشتراک آهنگ با کلام آهنگ بیکلام استودیو پلی لیست  دانلود
0 0

قابل توجه شما

KSing
راهنما درباره ما © 2017 - All Rights Reserved