هنوز

فرامرز اصلانی

2020-04-05T06:32:33.0000000 Persian
0.0/50
هنوز
0 Share Original Backing Track Studio 0  Playlist Download
11600
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
هنوز هم آن که از من دور گشتی، اشک می بارید
تو خوبی، من خرابم، نبودت سخت بیمارم
بمن گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم
ولی من، ولی من دوستت دارم

تو سوز ساز من هستی، سرود واژگان من
تو خورشیدی، تو مهتابی، شکوه آسمان من
بمن گفتی کزین دیوانه بازی دست بردارم
ولی من، ولی من دوستت دارم

ولی من دوستت دارم اگرچه بی وفایی تو
بمن گفتی که با غم های دنیا آشنایی تو
غم من را نمیدانی، نمیدانم کجایی تو

تمام یادبود عشق ما را باد ها برده
ببین اینجا نشسته عاشقی، تنها، افسرده
که بی تو چینی عمرش ترک خورده

تمام روزها را بی تو من تنها هدر کردم
نمیدانی چه ها دیدم، چگونه بی تو سر کردم
ز هر شهر و دیاری با خیالت من سفر کردم
و بودن، یک غزل بود و منش بی تو ز بر کردم

تو سوز ساز من هستی، سرود واژگان من
تو خورشیدی، تو مهتابی، شکوه آسمان من
بمن گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم
ولی من، ولی من دوستت دارم

ولی من دوستت دارم اگرچه بی وفایی تو
بمن گفتی که با غم های دنیا آشنایی تو
غم من را نمیدانی، نمیدانم کجایی تو

تمام یادبود عشق ما را بادها برده
ببین اینجا نشسته عاشقی، تنها، افسرده
که بی تو چینی عمرش ترک خورده
که بی تو چینی عمرش ترک خورده
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!

You might be interested in

KSing
Help About © 2017 - All Rights Reserved