مریم

داریوش آذر / Darius Azar

2020-03-30T15:36:43.0000000 Persian
5.0/51
مریم
1 Share Original Backing Track Studio 0  Playlist Download
5500
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
تا دست تو را به دست آورم از کدامین کوه باید گذشت؟
از کدامین صحرا، از کدامین دریا باید گذشت؟
روزی که این چنین به زیبایی آغاز می شود
تاریکی های گذشته را از شبی که در گذر است با خود می برد

مریم باران مرحم بر صحراهای قلبم
مریم شکوه جاودانه، پریزاد مریم
مریم آغاز هر دم، تویی درمان دردم
در این دنیای بیگانه، آرام جان مریم

تا دست تو را به دست آورم از کدامین کوه بگذرم؟
از کدامین صحرا، از کدامین دریا بگذرم؟
روزی که این چنین پر نشانه به زیبایی آغاز می شود
تاریکی های گذشته را از شبی که در گذر است با خود می برد

مریم باران مرحم بر صحراهای قلبم
مریم شکوه جاودانه، پریزاد مریم
مریم آغاز هر دم، تویی درمان دردم
در این دنیای بیگانه، آرام جان مریم
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!

You might be interested in