بوسه بزن

داریوش آذر / Darius Azar

2020-03-30T15:24:59.0000000 Persian
0.0/50
بوسه بزن
1 Share Original Backing Track Studio 0  Playlist Download
4100
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
از من تو را خوابى به آرامى
از تو مرا باز به بیدارى
معشوق جان به بهار آغشته ی من
از تو سخن به آزادى

آزادى چون ابرها، اى جانا
بارانى به صحرایى
بوسه بزن بر باد، بوسه بزن جانا
بوسه بزن به دردهایى

از من تو را، از تو مرا خواب هایى به آرامى
در رخت هاى عشق ما را خیال هاى وحشى و طولانى
از تو مرا، از من تو را طوفانى از شادى
چرخ مى زند به آزادى

آزادى چون ابرها، اى جانا
بارانى به صحرایى
بوسه بزن بر باد، بوسه بزن جانا
بوسه بزن به دردهایى
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!

You might be interested in