هیچی

Mohsen Namjoo / محسن نامجو

2020-01-02T09:37:11.0000000 Persian
0.0/50
هیچی
1 Share Original Backing Track Studio 0  Download Playlist
800
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
توی زندان پارسایی، جان به جان آفرینش تسلیم است
توی گودال انزوا، باری، غم نوستالژی سنگین است
درد آنچه برفت، رنگین است

من رو بنداز، برو بابا ول کن
از خودت حرف داری، دل-دل کن
آنقدر دانمم که هیچ نیستم
عمرا عشقی، اون هم نمی دانی
عمرا عشقی، اون هم نمی دانی

توی زندان پارسایی، جان به جان آفرینش تسلیم است
توی گودال انزوا، باری، غم نوستالژی سنگین است
درد آنچه برفت، رنگین است
درد آنچه برفت، رنگین است

غم چو اهریمنی ست جان فرسا
توی واکسیل و نقش دژبانی
غم چو اهریمنی ست جان فرسا
توی واکسیل و نقش دژبانی

بر اضافه حقوق شادی کن
آنقدر، آنقدر که بتوانی
که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی

که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی
که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی

که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی
که یکی هست و هیچ نیست جز او
چون اون هم نیست پس کلا هیچی
چون اون هم نیست پس کلا هیچی
پس کلا هیچی
هیچی
هیچی
هیچی
هیچ چی
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!

You might be interested in