مرا ببوس

سوگند

2019-11-01T15:12:35.0000000 Persian
0.0/50
مرا ببوس
1 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
3900
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
مرا ببوس
مرا ببوس
برای آخرین بار
تو را خدا نگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهار ما گذشته
گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت

در میان توفان هم پیمان با قایقران ها
گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها
به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها
که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها

شب سیه سفر کنم
ز تیره ره گذر کنم
نگر کن ای گل من
سرشک غم به دامن
برای من میفکن
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!