شد ز غمت خونه سودا دلم

شهرام ناظری

2019-10-17T21:28:17.0000000 Persian
0.0/50
شد ز غمت خونه سودا دلم
0 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
1100
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
شد ز غمت خونه ی سودا دلم
در طلبت، در طلبت رفت به هر جا دلم

خاک رهش گشتم و آخر ز بخت
خاک رهش گشتم و آخر ز بخت
رفت بر این گنبد مینا دلم
رفت بر این گنبد مینا دلم

در طلب زهره رخ ماه رو
در طلب زهره رخ ماه رو
می نگرد جانب بالا دلم
می نگرد، می نگرد جانب بالا دلم

آه که امروز دلم را چه شد
آه که امروز دلم را چه شد
دوش چه گفته است کسی با دلم، با دلم، با دلم
دوش چه گفته است کسی با دلم، با دلم، با دلم

شد ز غمت خونه ی سودا دلم
در طلبت، در طلبت رفت به هر جا دلم

خاک رهش گشتم و آخر ز بخت
خاک رهش گشتم و آخر ز بخت
رفت بر این گنبد مینا دلم
رفت بر این گنبد مینا دلم

در طلب گوهر دریای عشق
در طلب گوهر دریای عشق
موج زند موج، چو دریا، چو دریا، چو دریا دلم
موج زند موج، چو دریا، چو دریا، چو دریا دلم


از دل تو در دل من نکته‌هاست
از دل تو در دل من نکته‌هاست
وه چه ره است از دل تو تا دلم
وه چه ره است از دل تو تا دلم

گر نکنی بر دل من رحمتی
گر نکنی بر دل من رحمتی
وای دل من، وای دل من، وای دلم
وای دل من، وای دل من، وای دلم

ای تبریز از هوس شمس دین
چند رود، چند رود سوی ثریا دلم
چند رود، چند رود سوی ثریا دلم
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!