دنیای بعد از تو

ایهام

2019-09-02T19:24:25.0000000 Persian
0.0/50
دنیای بعد از تو
0 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
1700
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
بی من کجا رفت؟
آه سردی می کشم از رفتنش، آخر چرا رفت؟
بی من کجا رفت؟
آشنای من، غریبانه میان جاده ها رفت

در بهار چشم من امشب اگر باران ببارد
موجم از طوفان تو، حال مرا دریا ندارد
دریا ندارد

دنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین
از تو برای قلب من دیوانگی مانده همی، عشق مرا از من نگیری
دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
دورم کن از این گوشه گیری

دنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین
از تو برای قلب من دیوانگی مانده همی، عشق مرا از من نگیری
دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
دورم کن از این گوشه گیری

دوری از من
بین ما حتی اگر این فاصله یک ذره باشد
درد بزرگیست
عشق تو در غربت خانه رهایت کرده باشد

در بهار چشم من امشب اگر باران ببارد
موجم از طوفان تو حال مرا دریا ندارد
دریا ندارد

دنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین
از تو برای قلب من دیوانگی مانده همی، عشق مرا از من نگیری
دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
دورم کن از این گوشه گیری

دنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین
از تو برای قلب من دیوانگی مانده همی، عشق مرا از من نگیری
دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
دورم کن از این گوشه گیری
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!