فاصله نه

هوروش بند

2019-08-14T17:44:24.0000000 Persian
0.0/50
فاصله نه
3 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
1700
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
من مریضم به چشم های نازت
عشق میون من و تو یه رازه
دست من نیست شده این دل عاشق
ترسم اینه که بری بپاشه

به بارون، به دریا، به هرکی که تو رو دید بگو عاشقتم، بگو عاشقتم
به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من، شدی عاشق من
به بارون، به دریا، به هرکی که تو رو دید بگو عاشقتم، بگو عاشقتم
به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من، شدی عاشق من

شده امشب دلم عاشق قلم از دست نیوفت
نشدیم غافل از این رابطه، نه من، نه تو
گر بری دل بدهی بی من، بی وفا تویی
کم کن این فاصله رو، جا که من رو فنا کنی

به بارون، به دریا، به هرکی که تو رو دید بگو عاشقتم، بگو عاشقتم
به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من، شدی عاشق من
به بارون، به دریا، به هرکی که تو رو دید بگو عاشقتم، بگو عاشقتم
به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من، شدی عاشق من

به بارون، به دریا، به هرکی که تو رو دید بگو عاشقتم
به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من
به بارون، به دریا، به هرکی که تو رو دید بگو عاشقتم، بگو عاشقتم
به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من، شدی عاشق من
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!