درد

سارن

2020-06-29T18:24:05.0000000 Persian
0.0/50
درد
0 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
500
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
چقدر سنگت رو به سینه زدم
پشتت هر چی که شد در اومدم
همون سنگ رو تو به سرم زدی
از خجالت من در اومدی

بیشتر از تنهایی از همدم نامردت بترس
دلیل خنده و گریه ت یکیه، مسخره ست
اصلا می گذرم و می زنم زیر همه چی
به من چه هر چی خواستم اش و اون نخواستتم

تو هم هر موقع به ما میرسی، همه ش گوشه کنایه میزنی
مگه دیواری رو کوتاه تر از دیوار من پیدا نکردی که هی لگد میزنی
روح من چند وقتیه مرده، اون الان فکر میکنه برده
من از اینی می سوزم که دلم آخرش از عشق خودش خورده

بی صدا رفتم که این درد رو بهت حالی کنم
من اصلا نمیتونم با تو خداحافظی کنم
این روزها هم می گذره این دردها فروکش می کنند
الان هم خوبم چشم هام الکی شلوغش می کنند

من هنوز یادمه اون نگاه وحشی تو رو
الان سردی و بی حس و پر از تنفر و
مگه میشه بره از یاد من لمس تنت
برق چشم های قشنگ تو، حتی خوابیدنت

تو هم هر موقع به ما میرسی، همه ش گوشه کنایه میزنی
مگه دیواری رو کوتاه تر از دیوار من پیدا نکردی که هی لگد میزنی
روح من چند وقتیه مرده، اون الان فکر میکنه برده
من از اینی می سوزم که دلم آخرش از عشق خودش خورده
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!