هوس - آلبوم هوس

معین

2019-10-03T17:01:39.0000000 Persian
0.0/50
هوس - آلبوم هوس
0 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
1000
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
برای من نوشته، گذشته ها گذشته
تمام قصه ها هوس بود
برای او نوشتم، برای تو هوس بود
ولی برای من نفس بود

کاشکی خبر نداشتی دیوونه ی نگاهتم
یه مشت خاک ناچیز، افتاده ای به زیر پاتم
کاشکی صدای قلبت نبود صدای قلبم
کاشکی نگفته بودم تا وقت جون دادن باهاتم
تا وقت جون دادن باهاتم

نوشته هر چه بود تموم شد
نوشتم عمر من حروم شد
نوشته رفته ای ز یادم
نوشتم شمع رو به بادم
نوشته در دلم هوس مرد
نوشتم دل توی قفس مرد

کاشکی نبسته بودم زندگیم رو به چشم هات
کاشکی نخورده بودم به سادگی فریب حرف هات
لعنت به من که آسون به یک نگاهت شکستم
به این دل دیوونه راه گریز رو ساده بستم
راه گریز رو ساده بستم

برای من نوشته، گذشته ها گذشته
تمام قصه ها هوس بود
برای او نوشتم، برای تو هوس بود
ولی برای من نفس بود

کاشکی خبر نداشتی دیوونه ی نگاهتم
یه مشت خاک ناچیز، افتاده ای به زیر پاتم
کاشکی صدای قلبت نبود صدای قلبم
کاشکی نگفته بودم تا وقت جون دادن باهاتم
تا وقت جون دادن باهاتم
تا وقت جون دادن باهاتم
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!