سنگ خارا - آلبوم سنگ خارا

مرضیه

2019-10-07T12:29:49.0000000 Persian
0.0/50
سنگ خارا - آلبوم سنگ خارا
3 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
1600
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
جای آن دارد که چندی همره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخن ها
نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون

جای آن دارد که چندی همره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخن ها
نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون

شمع خودسوزی چو من
در میان انجمن
گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد
گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد

یک چنین آتش به جان
مصلحت باشد همان
با عشق خود تنها شود، تنها بسوزد
با عشق خود تنها شود، تنها بسوزد

من یکی مجنون دیگر، در پی لیلای خویشم
عاشق این شور و حال عشق بی پروای خویشم
تا بسویش ره سپارم، سر ز مستی برندارم
من پریشان حال و دلخوش با همین دنیای خویشم

جای آن دارد که چندی همره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخن ها
نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!