مرغ سحر

Mohammad Reza Shajarian / محمدرضا شجریان

2020-10-12T10:56:53.0000000 Persian
0.0/50
مرغ سحر
0 Share Original Backing Track Studio 0  Playlist Download
3100
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه‌ تر کن
ز آه شرر بار این قفس را
برشکن و زیر و زبر کن

بلبل پربسته ز کنج قفس درآ
نغمه ی آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصه ی این خاک تیره را
پرشرر کن

ظلم ظالم، جور صیاد
آشیانم داده بر باد
ای خدا، ای فلک، ای طبیعت
شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است، گل به ‌بار است
ابر چشمم ژاله ‌بار است
این قفس، چون دلم تنگ و تار است

شعله فکن در قفس ای آه آتشین
دست طبیعت گل عمر مرا مچین
جانب عاشق نگه ای تازه گل از این
بیشتر کن، بیشتر کن، بیشتر کن
مرغ بی‌دل شرح هجران مختصر، مختصر کن

مرغ بی‌دل شرح هجران مختصر، مختصر کن
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!

You might be interested in

KSing
Help About © 2017 - All Rights Reserved