روزگار غریب

علیرضا قربانی / Alireza Ghorbani

2019-10-05T21:34:25.0000000 Persian
0.0/50
روزگار غریب
3 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
700
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
روزگار غریبی ست نازنین
دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، دوستت دارم
دلت را می بویند، دلت را می بویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد
روزگار غریبی ست، روزگار غریبی ست نازنین

روزگار غریبی ست نازنین
آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد
به اندیشیدن خطر مکن
خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد
روزگار غریبی ست، روزگار غریبی ست نازنین

نمانده در دلم دگر توان دوری
چه سود از این سکوت و آه، از این صبوری
تو ای طلوع آرزوی خفته بر باد
بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد

نمانده در دلم دگر توان دوری
چه سود از این سکوت و آه، از این صبوری
تو ای طلوع آرزوی خفته بر باد
بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد

نمانده در دلم دگر توان دوری
چه سود از این سکوت و آه، از این صبوری
تو ای طلوع آرزوی خفته بر باد
بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!