گذشته - آلبوم زمستون

افشین مقدم

2019-07-07T12:02:33.0000000 Persian
0.0/50
گذشته - آلبوم زمستون
0 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
700
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
گذشته
یه زخم پیر و کهنه ست، خوب نمیشه
تو ابرها
یه ابر گریه سازه، دور نمیشه

یه مرغ جلده که هیچوقت نمیره
یه دشت خشک که با اشک جون می گیره
یه زنجیره، یه بنده، یه دیوار بلنده
گذشته جنس کوهه، مثل سنگه

چه سخته، چه سخته
گذشتن از تو دیوار گذشته
یه خوابه
رسیدن به فردایی که پشت اون نشسته

گذشته
تو فریاد تموم گریه هامی
یه عمره
تو بیداری تلخ قصه هامی

تو شب هام رو به بیزاری کشوندی
تو خورشید یه بی خواب رو سوزوندی
تو آزاری، تو دردی، یه دیوار بلندی
گذشته، جنس کوهی، مثل سنگی

چی میشد، چی میشد
تموم لحظه های من که میرند
بمیرند، بمیرند
که امروز من رو از من نگیرند
که امروز من رو از من نگیرند
که امروز من رو از من نگیرند
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!