سقوط - آلبوم سال دو هزار - نسخه پیانو

داریوش

2018-05-23T10:39:48.0000000 Persian
5.0/51
سقوط - آلبوم سال دو هزار - نسخه پیانو
4 Share Original Backing Track Studio 0  Report Download
12701
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
وقتی که گل در نمیاد
سواری این ور نمیاد
کوه و بیابون چی چیه؟

وقتی که بارون نمیاد
ابر زمستون نمیاد
این همه ناودون چی چیه؟

حالا تو دست بی صدا
دشنه ی ما شعر و غزل
قصه ی مرگ عاطفه
خواب های خوب بغل، بغل

انگار با هم غریبه ایم
خوبی ما دشمنیه
کاش من و تو می فهمیدیم
اومدنی رفتنیه
اومدنی رفتنیه

تقصیر این قصه ها بود
تقصیر این دشمن ها بود
اون ها اگه شب نبودند
سپیده امروز با ما بود
سپیده امروز با ما بود

کسی حرف من رو انگار نمی فهمه
مرده، زنده، خواب و بیدار، نمی فهمه
کسی تنهاییم رو از من نمی دزده
درد ما رو در و دیوار نمی فهمه

واسه ی تنهایی خودم دلم می سوزه
قلب امروزی من خالی تر از دیروزه

سقوط من در خودمه
سقوط ما مثل منه
مرگ روزهای بچگی
از روز به شب رسیدنه

دشمنی ها مصیبته
سقوط ما مصیبته
مرگ صدا مصیبته
مصیبته، حقیقته
حقیقته، حقیقته

تقصیر این قصه ها بود
تقصیر این دشمن ها بود
اون ها اگه شب نبودند
سپیده امروز با ما بود
سپیده امروز با ما بود

@Zorba

سقوط

Based on : سقوط - آلبوم سال دو هزار - نسخه پیانو   made famous by : داریوش

2018-11-12T07:52:41.0000000
3 Share Original Cover Studio
83 0 3.5 0

No Comments Available

Be the first to comment!