زمستون

@Zorba

Based on : زمستون   made famous by : افشین مقدم

2018-11-26T21:03:32.0000000 Persian
5.0/51
زمستون
No story!
4 Share  Original  Cover Studio 0  Report Download
22201
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
زمستون تن عریون باغچه چون بیابون
درختها با پاهای برهنه زیر بارون

نمیدونی تو که عاشق نبودی
چه سخته مرگ گل برای گلدون
گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه
واسه هم قصه گفتن عاشقانه

چه تلخه، چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون
مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون

زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
بهاره، زمستونها برای تو همیشه

تو مثل من زمستونی نداری
که باشه لحظه چشم انتظاری
گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون
گلهای کاغذی داری تو گلدون

تو عاشق نبودی ببینی تلخه روزهای جدایی
چه سخته، چه سخته بشینم بی تو با چشمهای گریون
بشینم بی تو با چشمهای گریون
بشینم بی تو با چشمهای گریون

@Zorba

زمستون

Based on : زمستون   made famous by : افشین مقدم

2018-11-26T21:03:32.0000000
4 0 Share Original Cover Studio
222 0 5 0

No Comments Available

Be the first to comment!

KSing
Help About © 2017 - All Rights Reserved