بی وفا

@Fisherman

Based on : بی وفا - آلبوم اگه یه روز   made famous by : فرامرز اصلانی

2018-07-06T15:29:41.0000000 Persian
5.0/53
بی وفا
اولین آهنگ خوانده شده توسط من
5 Share  Original  Cover Studio 0  Report Download
6841
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
می دونی دل اسیره، اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو، نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید، بسی بیهوده پوید

به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نوبهار که هستی
می خوام برم دور دورها دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام رو می شماره

می دونی دل اسیره، اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو، نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید، بسی بیهوده پوید

به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نوبهار که هستی
می خوام برم دور دورها دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام رو می شماره

می دونی دل اسیره، اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو دلم طاقت نگیره
می دونی دل تنگ تو، نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید، بسی بیهوده پوید

@Fisherman

بی وفا

Based on : بی وفا - آلبوم اگه یه روز   made famous by : فرامرز اصلانی

2018-07-06T15:29:41.0000000
5 0 Share Original Cover Studio
68 4 5 0

No Comments Available

Be the first to comment!