خالی - نسخه پیانو

@Zorba

Based on : خالی - آلبوم شب زده - نسخه پیانو   made famous by : ابی

2018-07-05T15:43:08.0000000 Persian
5.0/51
خالی - نسخه پیانو
No story!
6 Share  Original  Cover Studio 0  Report Download
6201
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
من، خالی از عاطفه و خشم
خالی از خویشی و غربت
گیج و مبهوت بین بودن و نبودن

عشق، آخرین همسفر من
مثل تو من رو رها کرد
حالا دست هام مونده و تنهایی من

ای دریغ از من
که بیخود مثل تو گم شدم
گم شدم تو ظلمت تن

ای دریغ از تو
که مثل عکس عشق
هنوز هم داد می زنی تو آینه ی من

وای، گریه مون هیچ، خنده مون هیچ
باخته و برنده مون هیچ
تنها آغوش تو مونده غیر از اون هیچ

ای، ای مثل من تک و تنها
دست هام رو بگیر که عمر رفت
همه چی تویی، زمین و آسمون هیچ

با تو می بینم همه بود و نبود
بیا پر کن من رو ای خورشید دلسرد
بی تو می میرم مثل قلب چراغ
نور تو بودی، کی من رو از تو جدا کرد

@Zorba

خالی - نسخه پیانو

Based on : خالی - آلبوم شب زده - نسخه پیانو   made famous by : ابی

2018-07-05T15:43:08.0000000
6 0 Share Original Cover Studio
62 0 5 0

No Comments Available

Be the first to comment!