آرتوش

آرتوش، خواننده ارمنی الاصلی است که از جمله پایه‌گذاران موسیقی مدرن ایران به شمار می‌رود.یکی از والدین او ارمنستانی بود و وی نهایتا به ارمنستان رفت وی به رغم خلق آثار گسترده و محکم، در تاریخ موسیقی ایران مهجور مانده و اطلاعات اندکی از او در دسترس است؛ آثار وی نیز غالباً با خوانندگان دیگر (از جمله ویگن) اشتباه گرفته می‌شود. شناخته شده ترین آهنگ وی با عنوان نفرین در سال ۱۹۶۴ به اجرا در آمد. بر روی این آهنگ بازسازی‌های متعددی توسط خوانندگانی از جمله هوشمند عقیلی‌مهر و مهرداد قدرتى و علی عابدی انجام گردیده است.

1 Songs - 1 Instrumentals 1 Covers
آرتوش Follow
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
نفرین

آرتوش

نفرین

2018-05-23T10:39:48.0000000 Persian
2 Share Original Backing Track Studio
76 0 2 4 0

آرتوش، خواننده ارمنی الاصلی است که از جمله پایه‌گذاران موسیقی مدرن ایران به شمار می‌رود.یکی از والدین او ارمنستانی بود و وی نهایتا به ارمنستان رفت وی به رغم خلق آثار گسترده و محکم، در تاریخ موسیقی ایران مهجور مانده و اطلاعات اندکی از او در دسترس است؛ آثار وی نیز غالباً با خوانندگان دیگر (از جمله ویگن) اشتباه گرفته می‌شود. شناخته شده ترین آهنگ وی با عنوان نفرین در سال ۱۹۶۴ به اجرا در آمد. بر روی این آهنگ بازسازی‌های متعددی توسط خوانندگانی از جمله هوشمند عقیلی‌مهر و مهرداد قدرتى و علی عابدی انجام گردیده است.